Popis prací prováděných v období od 19.4.2021 do 25.4.2021

V následujícím týdnu od 19.04.2021 do 25.04.2021 budou i nadále pokračovat práce spojené se statickým zajištěním objektu, jedná se o přepojování ztužujících táhel do nové pozice, sanace stávajícího krovu, včetně statického vyztužení a podepření pomocí nových ocelových konstrukcí. V průběhu příštího týdne bude zahájena realizace výměny střešního pláště v návaznosti na počasí. Při provádění prací na střeše dojde k odkrytí části stávající střechy a její kompletní výměně za novou konstrukci. Ve 4.NP bude probíhat úprava stávajícího podkladu podlah a její úprava do nové nivelety. V 5.NP bude zahájeno hřebíkování další částí spřažené železobetonové desky, a to v sekci 2**

Níže zasíláme soupis prací na příští týden.

4.NP:

 • Úprava podkladu hrubé podlahy pro založení příček – sekce 2 v chodbě                                

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

 • Úprava podkladu hrubé podlahy pro založení příček – sekce 1                                                  

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

 • Odvážení vybouraných hmot podlah – sekce 1,2, N                                                                      

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

5.NP:

 • Osazování ocelových nosníků tvaru L na ztužení vazných trámů – sekce 1                               

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Přepojování táhel a ztužujících prvků plných vazeb – sekce 2                                                    

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Osazování podpěr plných vazeb – ocelové sloupky – sekce 2                                                     

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Ztužení plných vazeb krovu Věž č.2                                                                                       

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

 • Omítky v sekci Věž                                                                                                                                 

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Záklop podlah a hřebíkování spřažené železobetonové desky – sekce 2                                               

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

Střecha:

 • Návoz materiálu do půdního prostoru                                                                                             

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 • Demontáž a montáž střešního pláště – sekce 1                                                                               

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch – pouze v případě

S pozdravem tým RC