Popis prací prováděných v období od 8.3.2021 do 16.3.2021

V následujícím týdnu od pondělí 8.3.2021 do 16.3.2021 budou pokračovat práce spojené s rekonstrukcí objektu. Primárně se stavba zaměřuje na nutné přípravné práce pro realizaci první části železobetonové spřažené desky, která proběhne v následujících týdnech. Jedná se o přípravu nivelety podlahy do požadované výšky včetně ošetření dřevěných prvků konstrukce a hřebíkování. Zároveň stále probíhá snižování nosných trámů stropu do nové polohy a teď zejména v prostoru věže, kde dochází k vysekání kapes a uložení trámů. Veškeré hlučné práce probíhají ve vymezených hodinách, tak aby byl zajištěn co možná největší komfort nájemníků. Níže jsou podrobnější informace prací na další týden.

4.NP:

  • Vysekávání kapes a betonáž podkladních betonů pro trámy – Věž                                   

T: bourací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00-09:00 a 14:00-18:00 hodin)

  • Omítka hrubou maltou ostění ve vybouraných otvorech – sekce 1 a sekce 2           

T: po celý den – běžný stavební ruch

  • Podchycení klenby v prostoru WC u hlavního schodiště   

T: bourací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00-09:00 a 14:00-18:00 hodin)

 

5.NP:

  • Sekání zdiva pro bourání kapes na snižování stropních trámů – sekce 4,5

T: bourací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00-09:00 a 14:00-18:00 hodin)

  • Ubourávání komínového zdiva a zdiva střední zdi– sekce 1 – prostor směr Kobližná

T: bourací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00-09:00 a 14:00-18:00 hodin)

  • Odstranění půdovek a násypu, snesení stropní konstrukce – nad podestou u hlavního schodiště

T:  So 06.03 celá a Po 08.03 ve vymezeném čase 

  • Srovnávání stropních trámů, sanace zhlaví trámů, úprava záklopu a zazdívky kapes zdiva sekce 4,5

T: po celý den – běžný stavební ruch

  • Ošetřování stropních trámů a zpětný záklop – sekce 4,5

T: po celý den – běžný stavební ruch

  • Hřebíkování spřažené stropní desky – sekce 4,5

T: po celý den – běžný stavební ruch (do spodních pater se nese možné slabé klepání)

  • Vrtání děr pro kotevní trny do obvodových stěn – sekce 3,4,5, zadní schodiště

T: bourací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00-09:00 a 14:00-18:00 hodin)

 

Pěkný týden přeje tým RC

* Vymezené hodiny – jedná se o časové rozmezí v pracovní době od 6:00 do 9:00 a 14:00 do 20:00

** Objekt je rozdělen na jednotlivé sekce, viz přiložený plánek.