Popis prací prováděných v období od 29.3.2021 do 05.4.2021

V období od 29.03.2021 do 05.04.2021 bude pokračovat betonáž železobetonové spřažené desky oddělující 4.NP a 5.NP, dále budou probíhat přípravné práce pro zahájení rekonstrukce střechy objektu a z toho důvodu bude postaveno lešení v prostorách atria a ulice Poštovské. Lešení se bude postupně přesouvat v návaznosti na probíhající práce na střeše. V 5.NP dojde k postupnému přepojování táhel, které ztuží objekt do nových pozic. V prostorách vnitřního atria bude zvýšen pohyb pracovníků, proto prosíme o zvýšenou opatrnost v těchto prostorách a pobývat zde jen dobu nezbytně nutnou. Níže zasíláme popis prací.

4.NP:

  • Úprava podkladu hrubé podlahy pro založení příček – sekce 3, 4

T: průběžně, hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

  • Odvážení vybouraných hmot – sekce 3, 4, 5

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Osazení profilů

T: bourací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00 – 09:00 a 14:00 – 18:00hodin)

  • Betonáž podkladních betonů do kapes zdiva sekce 2 a sekce 1

T: po celý den – běžný stavební ruch

 

5.NP:

  • Betonáž spřažené železobetonové desky sekce 5 + Věž

T: pátek 25.03.  po celý den – běžný stavební ruch

  • Osazování ocelových nosníků tvaru L na ztužení vazných trámů – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Přepojování táhel a ztužujících prvků plných vazeb – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Osazování podpěr plných vazeb – ocelové sloupky – sekce 2

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

 

Dvůr Atrium A:

  • Stavba lešení – dokončení části A1 směr Poštovská

T: průběžně, po celý den – běžný stavební ruch

  • Zhotovení ochranné stříšky u vstupu do recepce

T: pondělí 29.3. po celý den – běžný stavební ruch

Práce bez přesného termínu provádíme průběžně celý týden s přihlédnutím k vyhrazeným hodinám pro hlučné práce.

Děkujeme za pochopení a pěkný týden přeje tým RC

* Vymezené hodiny – jedná se o časové rozmezí v pracovní době od 6:00 do 9:00 a 14:00 do 20:00

** Objekt je rozdělen na jednotlivé sekce, viz přiložený plánek.