Popis prací prováděných v období od 16.3.2021 do 22.3.2021

Plánované činnosti na období od 16.3.2021 do 22.3.2021 jsou zejména přípravné práce pro první etapu betonáže spřažené železobetonové desky, tudíž hlavními úkoly jsou nadále provádění hřebíkování desky, realizace záklopu, vrtání a vsazování železných trnů do obvodového zdiva. Dále bude pokládaná výztuž pro betonáž. Také budou probíhat ostatní stavební činnosti nerušící provoz objektu, veškeré hlučné práce probíhají ve vymezených hodinách. Níže jsou podrobnější informace prací na další týden.

4.NP:

 • Zazdívky přesunutých trámů a záklop deskami + hřebíkování – Věž 

T: bude prováděno ve vymezeném čase (07:00 – 09:00 a 14:00 – 18:00)

 • Zazdění otvoru ve střední zdi vedle hlavního schodiště – sekce 1                                            
 • Úprava podkladu hrubé podlahy pro založení příček – sekce 3, 4, 5 

T: hlučné práce budou prováděny ve vymezeném čase

 • Odvážení vybouraných hmot – sekce 2, 4, 5 

T: po celý den – běžný stavební ruch

 • Podchycení klenby v prostoru WC u hlavního schodiště                                              

T: bourací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00 – 09:00 a 14:00 – 18:00)

 • Bourání kapes do zdiva sekce 2 a sekce 1 Poštovská (úsek od věže 4.10 – 4.05)    

T: bourací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00 – 09:00 a 14:00 – 18:00)

 

5.NP:

 • Osazování ocelových trnů do obvodového zdiva, zálivka – sekce 4

T: vrtací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00 – 09:00 a 14:00 – 18:00)

 • Ubourávání komínového zdiva a zdiva střední zdi– sekce 2, 3     

T: bourací práce budou prováděny ve vymezeném čase (07:00 – 09:00 a 14:00 – 18:00)

 • Ošetřování stropních trámů a záklop prken – sekce 5 a Věž

T: po celý den – běžný stavební ruch

 • Hřebíkování spřažené stropní esky – sekce 5

T: po celý den – běžný stavební ruch (do spodních pater se nese slabé klepání)

 • Zálivka děr pro kotvení trny do obvodových stěn – sekce 4, 5 a zadní schodiště

T: po celý den – běžný stavební ruch

 • Pokládka svařovaných sítí – sekce 3, 4, 5 + Věž

T: po celý den – běžný stavební ruch, věž ve vymezeném čase

 • Osazování ocelových nosníků tvaru L na ztužení vazných trámů – sekce 2

T: po celý den – běžný stavební ruch

 

Pěkný týden přeje tým RC

* Vymezené hodiny – jedná se o časové rozmezí v pracovní době od 6:00 do 9:00 a 14:00 do 20:00

** Objekt je rozdělen na jednotlivé sekce, viz přiložený plánek.